VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Alumbra är ett metallbearbetningsföretag med tillverkning i fabriker i Sverige.

Alumbra tillhandahåller ett komplett utbud av metallbearbetningsteknologier, som exempelvis saltbadlödning, plåtbearbetning, ytbehandling och CNC bearbetning till kunder.

 

Alumbra levererar allt från individuella komponenter till fullt monterade helhetslösningar till våra kunder i USA och Europa.

 

Att outsourca produktion till Alumbra innebär högre flexibilitet, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och innovationskraft.

 

Framåt!

 

Vision2