David Jern
Verkställande direktör sedan 2019
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik. Ekonomistudier.
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD Stille AB, MD Toby Churchill Inc.
Innehav: David Jern innehar 97494 aktier privat samt genom bolag.
Kontakt: +46 (0) 707 10 35 55, david.jern@alumbra.se