Carina Johansson
Ekonomichef Alumbra Group sedan 1991
Utbildning: Ekonomistudier.
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.
Innehav: 300 aktier.
Kontakt: +46 (0) 477 55 883, carina.johansson@alumbra.se
Mattias Isaksson
Produktionschef Alumbra Urshult sedan 2001. Har arbetat på företaget sedan 1990.
Utbildning: Mattias är utbildad drifttekniker på högskolan i Kalmar.
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Innehav i Alumbra: 540 aktier.
Kontakt: +46 (0) 477 55 885, mattias.isaksson@alumbra.se
Göran Davidsson
Platschef Alumbra Stockholm sedan 2019
Utbildning: Gymnasium.
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.
Innehav: Göran Davidsson innehar 1563 aktier.
Kontakt: +46 (0)8 580 845 34, goran.davidsson@alumbra.se
Stene Karlsson
Kundansvarig Alumbra Stockholm
Utbildning:Tekniskt Gymnasium.
Övriga nuvarande uppdrag: Styrelsemedlem i EKAB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Stene har arbetat i Alumbra (EKAB) sedan 2001.
Innehav: Sten Karlsson innehar 10 044 aktier (genom EKAB).
Kontakt: +46 (0) 734374641, sten.karlsson@alumbra.se
Olof Ekstrand
Verkställande direktör i Alumbra Urshult sedan 2019
Utbildning: Tekniskt gymnasium (Maskiningenjör).
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD Stans & press AB, VD Structurgruppen AB.
Innehav: 1666 aktier.
Kontakt: +46 (0) 477 55 889, olof.ekstrand@alumbra.se
David Jern
Verkställande direktör sedan 2019
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik. Ekonomistudier.
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD Stille AB, MD Toby Churchill Inc.
Innehav: David Jern innehar 97494 aktier privat samt genom bolag.
Kontakt: +46 (0) 707 10 35 55, david.jern@alumbra.se