KVALITET OCH MILJÖ

Vårt mål är att ta ett helhetsansvar för hela den process som krävs för att tillgodose kundens behov, från utveckling och inköp till monterad produkt och levereras till slutkund. På så sätt kan vi nämligen vara helt säkra på att produkten håller högsta möjliga kvalité, men vi minskar också risken för missförstånd och förseningar eftersom vi kan produkten och hela processen kring den.

 

Certifikat

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO/IEC 17020 (c)

 

ISO Certifikat Alumbra Stockholm

ISO Cert Sthm Sv ISO Cert Sthm Eng

 

ISO Certifikat Alumbra Urshult

Certifikat Urshult

 

GDPR

Alumbra agerar enligt gällande data och dataskyddslagar (GDPR). Vi registrerar och lagrar information i kund- och leverantörsregister. Vi behandlar personlig information om dig: namn, e-postadress och telefonnummer. 

  • Som kund hos Alumbra behandlas dina uppgifter där det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot er.
  • Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet är aktivt och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.
  • Du har rätt att när som helst och utan förklaring få dina uppgifter raderade genom att kontakta info@alumbra.se
  • Vid fler frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta info@alumbra.se