Ägare

Alumbra är idag privatägt. Ägarna utgörs av personal som alla arbetar i bolaget. Vår målsättning är att Alumbra alltid delvis skall ägas av sin personal.

 

Finansiella rapporter

Nedan är en länk till våra rapporter som är offentliga enligt svensk aktiebolagslag.

 

Kalendarium

Alumbra håller en stämma för alla sina aktieägare i Maj varje år. Datum för stämman anges på denna sida då det är satt.


Alumbra håller regelbundet styrelsemöten.