Case Examples

Några exempel på vad vi gjort:

Adapter till Motmedel

Adapter till Motmedel

Vi har producerat avancerade adapterplattor till en motmedelsfällare. Här handlade det om mycket noggranna toleranser och välvda ytor. Den togs fram i den 4-axliga MoriSeikin med 2,5D CAM.

Vågledare

Vågledare

För att rationalisera vid lödning av vågledare har vi konstruerat om och tillverkat vågledardetaljer i form av halvor, som sedan löds samman. Detta ger en avsevärd förenkling jämfört med den traditionella metoden, som utgår från ett flertal rör, böjar och flänsar.

SAAB - Gripen

SAAB - Gripen

Vi har deltagit i utveckling och producerat flera kritiska komponenter i JAG Gripen såsom antenner, värmeväxlare och vapensystem.