HÖGKVALITATIV OCH KOSTNADSEFFEKTIV METALLBEARBETNING

- Vi tillhandahåller kontraktstillverkning av metaller
- Vi genomför saltbadlödning, plåtbearbetning, ytbehandling, laserskärning, vattenskärning och CNC bearbetning
- Vi arbetar med våra kunder från prototyp till serieproduktion

Saltbadlödning
Högteknologisk tillverkning i Aluminium
Mekanisk Verkstad
Prototyptillverkning och serieproduktion
Produktutveckling
Från prototyp till serieproduktion
Plåtbearbetning
Storskalig produktion
Montering
Lagerhållning och leverans direkt till slutkund
Ytbehandling
Pulverlackering, Passivering, kromatering