Högkvalitativ och kostnadseffektiv Metallbearbetning

- Alumbra erbjuder kontraktstillverkning av metaller
- Vi erbjuder saltbadlödning, plåtbearbetning, ytbehandling och CNC bearbetning
- Vi arbetar med våra kunder från prototyp till serieproduktion

Saltbadlödning
Högteknologisk tillverkning i Aluminium
Mekanisk Verkstad
Prototyptillverkning och serieproduktion
Produktutveckling
Från prototyp till serieproduktion
Plåtbearbetning
Storskalig produktion
Montering
Lagerhållning och leverans direkt till slutkund
Ytbehandling
Pulverlackering, Passivering, kromatering