[EN] Case Examples

Några exempel på vad vi gjort:

[EN]

[EN]

Vi har producerat avancerade adapterplattor till en motmedelsfällare. Här handlade det om mycket noggranna toleranser och välvda ytor. Den togs fram i den 4-axliga MoriSeikin med 2,5D CAM.

[EN]

[EN]

För att rationalisera vid lödning av vågledare har vi konstruerat om och tillverkat vågledardetaljer i form av halvor, som sedan löds samman. Detta ger en avsevärd förenkling jämfört med den traditionella metoden, som utgår från ett flertal rör, böjar och flänsar.