Tekniska data

Lödningen utförs i enlighet med FSD 5155 och MIL-B-7883.
Företaget är godkänd leverantör till FMV och operatörerna har behörighet enligt
FSD 5155 och FSD 5111.

 

Material

Lödbara legeringar, exempel;
Renaluminium SS-EN 485-2
SS 4104 AA 6063
SS 4212 AA 6082 SS-EN 755-2

 

Tillsatsmaterial

Lodet som används motsvarar AA 4047, AMS41858 och AWS BAlSi-4.
Det innehåller Al och 12% Si, AlSi12 och har smältintervall 575 – 582 grader C.
Lodet har god korrosionsbeständighet.

 

Lödbarheten begränsas av legeringshalten.
Rekommenderade maxhalter;
Mn 1,5%
Mg 1,5%
Si 1,5%
Zn 6,5%
Cu 0,5%

 

Hållfasthet

För att nå full hållfasthet i grundmaterialet efter lödning måste värmebehandling utföras.
Lodmaterialet är inte härdbart och påverkas inte nämnvärt av värmebehandlingen.
Brottgränsen Rm hos lodet är 100-110N/mm².

 

Utformningen av konstruktioner och lödprocess baseras på teoretiska och praktiska studier.
Exempel på dokumenterade utredningar är:

  • Utformning av breda lödfogar.

Normalt rekommenderas fogbredder upp till ca 10 mm, men med rätt förutsättning
och fogberedning kan 25 mm lödas.

  • Värmepåverkan, temperaturanalys.

Erfarenheter från loggning av temperaturen vid lödning.

  • Materialavverkan under processen.

För att få god vätning av lodet betas alla detaljer och under lödning sker en flussning av ytorna.
Tillsammans ger detta en dimensionsförändring.

  • Avsvalningstidens betydelse för hållfastheten.

Kylningen eller släckningen har en avgörande betydelse för vilken hårdhet som uppnås.

  • Utvärdering av rengöring från salt.

Jämförande prover med olika metoder.

 

Utrustning:

Lödugn 1200 x 800 mm, djup 800 mm.
Förvärmningsugn diameter 1200 mm, djup 800 mm.
Kylzon för kontrollerad kylningshastighet.

 

Härdugn
Varmåldringsugnar.
Utrustning för mekanisk kontroll.
Hårdhetsmätning.
Tryckprovning.

 

313

 

Processkontroll:

Alla kemiska bad analyseras regelbundet. Temperaturen i saltbaden registreras löpande i PC-baserat loggningssystem.
Saltbadens lödbarhet testas regelbundet.
Rengöring från salter efter lödning utförs i styrda laboratoriediskmaskiner