[EN] Högkvalitativ och kostnadseffektiv Metallbearbetning

- Alumbra erbjuder kontraktstillverkning av metaller
- Vi erbjuder saltbadlödning, plåtbearbetning, ytbehandling och CNC bearbetning
- Vi arbetar med våra kunder från prototyp till serieproduktion

[EN] Saltbadlödning
Högteknologisk tillverkning i Aluminium
[EN] Mekanisk Verkstad
Prototyptillverkning och serieproduktion
[EN] Produktutveckling
Från prototyp till serieproduktion
[EN] Plåtbearbetning
Storskalig produktion
[EN] Montering
Lagerhållning och leverans direkt till slutkund
[EN] Ytbehandling
Pulverlackering, Passivering, kromatering